משרד Raved  Intellectual Property מתמחה בכלל תחומי הקניין הרוחני ובכלל זה פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, אינטרנט ומחשבים, מוניטין וסודות מסחר.

משרדנו עוסק במתן ייעוץ לממציאים ולחברות טכנולוגיות בנוגע לדרכים השונות להגנה על אמצאות, פיתוחים ותוצרי ידע; בניסוח הסכמי סודיות ורישוי לשימוש בטכנולוגיה, בתכנה, בשימוש בקוד פתוח ובאתרי אינטרנט. המשרד מתמחה באספקטים השונים הנוגעים לשימוש והגנה על זכויות הקניין הרוחני של חברה כלפי מייסדיה, עובדיה, משקיעים וקבלנים המעניקים לה שירותים, לרבות ביצוע בדיקות נאותות, ניסוח הסכמי שותפים ומייסדים, הסכמי העסקה והסכמי מסחור טכנולוגיה.

משרד Raved  Intellectual Property  מתמחה בייצוג לקוחות בפני בתי המשפט בישראל בתביעות על הפרות פטנטים, סימני מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, שמות מתחם, גזל סודות מסחריים והתעשרות שלא כדין; בהליכים בפני רשם הפטנטים וסימני המסחר ובסכסוכים הנוגעים לשמות מתחם בפני איגוד האינטרנט.

בין מגוון השירותים שמעניק המשרד:

 • בניית וניהול אסטרטגיות קניין רוחני;

 • ייעוץ משפטי הנוגע למסחור טכנולוגיות, נכסי קניין רוחני, אינטרנט ותוכנה;

 • יעוץ משפטי ומתן חוות דעת בעניין הגנה על זכויות קניין רוחני, אכיפתן והתגוננות בפני טענות הפרה;

 • הסכמי רישיון, הסבה ושיעבוד זכויות קניין רוחני;

 • ניהול הליכים בבתי המשפט ובפני רשם הפטנטים בנוגע לפטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מוניטין וסודות מסחר ;

 • ייצוג בהתנגדויות לרישום פטנט, בבקשות לביטול פטנטים ובבקשות להכרה כממציא בפטנט, בפני רשם הפטנטים.

 • רישום סימני מסחר בישראל ובארה"ב;

 • רישום מדגמים;

 • בדיקות נאותות - Due Diligence;

 • יעוץ משפטי ומתן חוות דעת בנושא אמצאות שירות וזכויות עובדים בנכסי קניין רוחני;

 • מתן חוות דעת ויעוץ משפטי בנוגע לתקינה, רגולציה וסטנדרטים.