חוק העיצובים התשע“ז—2017 נכנס בשעה טובה לתוקפו ביום 7.8.2018.

"עיצוב" (לשעבר "מדגם") היא זכות משפטית טריטוריאלית המגינה על העיצוב האסטטי של מוצרים תעשייתיים.

ההגנה לעיצוב מוענקת בתנאי שהוא בעל אופי ייחודי ולא פורסם בפומבי בישראל או מחוץ לה לפני "המועד הקובע" - שהוא מועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב או מועד תחילת השימוש בעיצוב.

 

רישומו של העיצוב, מעניק לבעליו זכות בלעדית של 25 שנים להשתמש בעיצובו של המוצר. עיצובים שלא הוגשה בקשה לרישומם, עשויים להיות מוגנים למשך תקופה של עד שלוש שנים מיום פרסומם הראשון.

באמצעות רישום עיצוב, ניתן להגן גם עיצובם הגרפי של תצוגות מסך, סימנים גרפיים ואייקונים.

 

משרד Raved  Intellectual Property מתמחה בייצוג מעצבים, תכשיטנים ואמנים ובניסוח הסכמי הזמנה ורישיון לשימוש בעיצובים.

משרד Raved  Intellectual Property מעניק שירותי רישום של עיצובים בישראל ומספק ייצוג משפטי בתביעות על הפרת זכויות בעיצובים רשומים ובעיצובים לא רשומים.