סימן מסחר הוא סמל המסמן את מקורו של מוצר או שירות. סימן מסחר יכול להיות צירוף אותיות, מילה, לוגו, צבע ואפילו צליל או ריח. רישום סימן מסחר מעניק לבעלי הסימן את הזכות הבלעדית לעשות שימוש בסימן או בכל סימן הדומה לו עד כדי הטעייה.

זכות סימן מסחר היא טריטוריאלית ויש לרשום סימן מסחר בכל מדינה בה רוצים לזכות בהגנה.

משרד Raved  Intellectual Property מעניק ייעוץ משפטי מקיף על הכשירות וההתאמה של סמלים להירשם כסימן מסחר וכן שירותי חיפוש וחוות דעת על היכולת לרשום ולהשתמש בסימן, בישראל וברחבי העולם.

Raved  Intellectual Property מעניק שירותי רישום של סימני מסחר בישראל ובארה“ב ומתמחה בניסוח הסכמי זיכיון והסכמי רישיון לשימוש בסימני מסחר .

משרד Raved  Intellectual Property מספק ייצוג משפטי בתביעות על הפרת סימני מסחר וגניבת עין בבתי המשפט וכן בהליכי התנגדות לרישום ובקשות לביטול סימן מסחר רשום בפני רשם הפטנטים.