בעיניים פקוחות - בית המשפט העליון מגן על זכויות היוצר לקרדיט – גם בפרסומות

בהחלטה שניתנה ביום 28.3.2017 על ידי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, נקבע כי צלם של תמונה זכאי לקרדיט על עבודתו, גם כאשר נעשה שימוש בצילום במסגרת מודעת פרסומת.

התובע, אפריים שריר, צילם את התמונה המפורסמת בה נראה שר הביטחון לשעבר עמיר פרץ צופה בתרגיל צבאי, דרך משקפת שעדשותיה מכוסות. כעבור מספר שנים, השתמשו הנתבעות בתמונה כחלק ממודעה פרסומית שמטרתה תמיכה בשר הביטחון לשעבר. הנתבעות רכשו כנדרש רישיון לשימוש בתמונה. עם זאת, הנתבעות לא נתנו קרדיט לתובע – הצלם של התמונה, במסגרת המודעה.

הסכסוך הגיע לבית המשפט העליון במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קבע אמנם שזכותו של הצלם לקרדיט הופרה, אולם לא פסק פיצויים.

כבוד השופט רובינשטיין סקר בהחלטתו את מקורותיה של הזכות המוסרית לייחוס היצירה על שמו – הזכות לקרדיט, וקבע כי "מתן 'קרדיט' ליוצר ביחס ליצירתו חשוב לא רק מפאת כיבוד הקשר בינו לבין יצירתו, אלא גם מן הטעם שיש בכך "דחיפה" לבניית המוניטין שלו ולהשתכרותו העתידית".

בית המשפט הוסיף והדגיש כי פרסום התמונה בעיתון מהווה הפרת זכותו המוסרית של הצלם - התובע לייחוס היצירה על שמו. בית המשפט קבע עוד כי למרות הטענות בדבר קיומו של נוהג בענף הפרסום להימנע ממתן קרדיט, במצבים מסוימים, אין הדבר שולל את זכותם המוסרית של יוצרים.

לאור נסיבות המקרה – העובדה כי מדובר במודעה שפורסמה פעם אחת בלבד ושלא למטרות מסחריות וכן העדרו של נזק כלכלי ליוצר, פסק בית המשפט העליון פיצויים בסכום סמלי של 1,800 ₪ לצלם.

(רע"א 12/17 אפרים שריר נ' נירית זרעים בע"מ (פורסם בנבו, 28.03.2017))

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square