רישיונות, זיכיונות והעברת זכויות הן אחת הדרכים הנפוצות והיעילות ביותר למסחור הקניין הרוחני שלכם.

רישיון מעניק לבעל הרישיון זכות (בלעדית או שאינה בלעדית, בהתאם להסכמות בין הצדדים), לעשות שימוש באמצאה, בסימן המסחר או ביצירה נשוא הרישיון. זאת, בהיקף, במידה ובטריטוריה, כפי שמוסכם על ידי הצדדים. הבעלות בזכויות אינה משתנה ובמקרה של סיום ההסכם, מסתיימת גם ההרשאה לשימוש.

העברה של זכויות, משמעותה שהבעלים מסב את מלוא זכויותיו לבעלים החדש, אשר זכאי מרגע ההעברה לעשות בהן כרצונו, לרבות מכירתן הלאה לצדדים שלישיים, הענקת רישיונות להשתמש בהן וכדומה.

משרד Raved  Intellectual Property מתמחה בניהול משא ומתן וניסוח הסכמי רישיון, מכירה ורכישה של פטנטים וזכויות יוצרים.

ל- Raved  Intellectual Property ניסיון רב שנים בייצוג במשא ומתן ובניסוח הסכמי רישיון לשימוש בסימני מסחר והסכמי זכיינות.