תנאי שימוש באתר

הגלישה באתר משרד עריכת הדיןRaved  Intellectual Property הפועל תחת שם המתחם -reved-ip.co.il או כל שם מתחם אחר, כפופה לתנאי השימוש להלן:

 

אתר האינטרנט מיועד לספק מידע כללי על משרד עריכת דין  Raved  Intellectual Property.

 אין בגלישה באתר משום יצירת יחסי עו"ד לקוח בינך לבין משרד Raved  Intellectual Property .

 

האמור באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או המלצה לנקיטת הליכים במקרה מסויים. משרד עריכת הדין Raved   Intellectual Property לא יהיה אחראי לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר ללא קבלת יעוץ משפטי אישי מצוות המשרד. לקבלת מענה וייעוץ בעניינכם, נא צרו קשר.

התכנים המופיעים באתר, לרבות הפניות להחלטות ופסקי דין, סקירות משפטיות או תצלומים, אינם מעידים ואינם מיועדים ליצור מראית עין של ייצוג, בעבר או בהווה לפי העניין, של אחד או יותר מהצדדים.

כל זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר, לרבות בתצלומים הנכללים בו, שייכות להגר ראב"ד, אלא אם צויין אחרת במפורש. הזכויות ביצירות, בחפצים ובסימני המסחר המופיעים בצילומים, ככל שהן קיימות, שייכות לבעליהם.

אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לשדר, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או שאינו מסחרי בתכנים ובתצלומים הנכללים באתר ללא הסכמה המפורשת בכתב ומראש, של בעלי הזכויות.

תקשורת עם משרד עריכת דין Raved  Intellectual Property באמצעות האתר, אינה מאובטחת. לתיאום העברת מידע או מסמכים בדרך מאובטחת, נא צרו קשר. משרד Raved  Intellectual Property לא יישא בכל אחריות בגין נזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם בשל תקשורת בלתי מאובטחת כאמור.

למשרד Raved  Intellectual Property הזכות הבלעדית לערוך שינויים באתר, לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע ותמונות לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של המשרד.

התכנים הנכללים באתר עשויים, לפי שיקול דעת בלעדי של משרד Raved  Intellectual Property, לכלול או שלא לכלול את מלוא המידע בנושאים הנידונים וכן עשויים לכלול דעות אישיות בנוסף לעובדות המובאות בהם. משרד עריכת הדין Raved  Intellectual Property לא יישא באחריות בשל כל טעות, השמטה, אי דיוק או מידע חלקי, בין שנגרמו בשוגג ובין במכוון, בשל התכנים באתר.

אין למחוק, לשנות, או לפגום בכל דרך אחרת באתר או בתכנים המוצגים בו. אחרת, יהיה עליך לשאת בכל אחריות, עקיפה, ישירה, מפורשת או מכללא, בגין כל נזק שייגרם למשרד Raved  Intellectual Property ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים, נזקי מוניטין, פגיעה בשם טוב וכדומה, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימוש שעשית באתר.